VSR Computers
sinds Windows 95


  Over VSR


VSR Computers startte zijn winkel op de Handelsweg 10A in augustus 1995, tegelijk met de
lancering van het lang verwachte Windows 95

In april 2000 verhuisde VSR naar de van Nesstraat 29, waar de winkel 20 jaar gevestigd is geweest.

1 maart 2020 ging VSR verder zonder winkel, maar blijft dezelfde verkoop en service
bieden aan huis of op de werk locatie van VSR
VSR Computers is ingeschreven in het k.v.k. register onder nummer: 28057705


VSR Computers, Computerspecialist sinds 1995